Av. MEHMET OVAYOLU

Yönetici - Kurucu Ortak

Uzmanlık Alanı

İş Davaları
Tazminat Davaları
Gayrimenkul Davaları
Ticaret Hukuk Davaları

İletişim

Merkez Mahallesi Palazoğlu Sokak No:8 Kat:5 Şişli/İstanbul
+90 212 249 61 61
mehmet.ovayolu@ovayolu.av.tr

İstanbul Barosuna 27608 sicil numarası ile kayıtlıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur. Ovayolu Avukatlık Bürosunun kurucusu ve yöneticisidir.

Av. Mehmet Ovayolu hukukun pek çok alanında bilgi ve deneyim sahibi olup özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Sektörel olarak özellikle Karayolu Taşımacığılı alanında çalışan şoför, muavin, host, hostes, peron görevlisi, bilet satış elamanı, kargo personelinin, taksi, dolmuş, belediye otobüsü, özel halk otobüsü şoförlerinin, kargo ve kurye sürücülerinin, motokurye, motorlu servis elemanlarının, Özel Güvenlik sektöründe çalışan özel güvenlik personellerinin, sağlık sektöründe çalışan radyologların çalışma usul ve esasları hakkında hakkında geniş bilgi ve deneyime sahip olup, bu kişilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, Hafta tatili çalışması alacağı, resmi ve dini bayram çalışması alacakları, senelik ücretli izin alacakları, ücret alacakları, işe iade davaları, haksız fesih davaları, işçinin haklı nedenle iş akdini fesih davalarında deneyim ve bilgi sahibidir.

Yukarıda sayılan sektörler dışında çalışan işçilerin  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, Hafta tatili çalışması alacağı, resmi ve dini bayram çalışması alacakları, senelik ücretli izin alacakları, ücret alacakları, işe iade davaları, haksız fesih davaları, işçinin haklı nedenle iş akdini fesih davalarında deneyim ve bilgi sahibidir.

Av.mehmet Ovayolu iş davaları, işe iade davaları, tazminat davaları, iş kazası davaları, trafik kazası davaları, sigorta davaları, hizmet tespit davaları alanında uzman avukatlarla ve danışmanlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Av.Mehmet Ovayolu Özel ve Devlet hastanelerinde ve sağlık kurumlarında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Av.Mehmet Ovayolu Trafik ve İş kazalarından kaynaklanan maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminat davaları konularında çalışmaları olmuş ve bu konuda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hizmet vermektedir.

Av. Mehmet Ovayolu Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas  işlemleri başta olmak üzere, Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması ve menfi tespit ve istirdat gibi davaların açılması, itirazların yapılması, Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma, İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması gibi icra ve iflas hukunun birçok alanında uzman olup yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir. Ayrıca borca batık şirket ve şahısların borçlarının  yapılandırılması, alcaklı-borçlu ilişkilerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi, borcun tasfiyesi konularında uzman olup bu konuda birçok gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının tasfiyesini sağlamıştır.

Av. Mehmet Ovayolu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği, Uluslararası Barolar Birliği, İstanbul Gaziantepliler Derneği, gibi birçok derneğe üye, Günışığı Hukuk Dergisi Yayın ve Yönetim kurulunda ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur.

İletişim

Ovayolu Avukatlık Bürosu farkıyla hizmet almak ister misiniz?

Hemen bize ulaşın!
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram