22 Eylül 2021 In Genel, Güncel

İcra Tutanaklarının Hukuki Niteliği

TUTANAK KAVRAMI Tutanak, meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname; belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası anlamlarına gelmektedir. Tutanaklar, yalın ve açık bir…

Devamını Oku
31 Mayıs 2021 In Genel, Güncel

Hafta Tatili Ücreti

HAFTA TATİLİ NEDİR? Günümüzde birçok işçinin haftanın 7 günü çalıştırıldığı, yasal hakkı olan kesintisiz 24 saat dinlenmesine fırsat verilmediği görülmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilerin, aynı kanunun 63’üncü maddesine göre…

Devamını Oku
31 Mayıs 2021 In Genel, Güncel

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, İş Kanunu kapsamında düzenlenen bir haktır. 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf,  kanunda belirtilen süreler doğrultusunda, işçinin çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı olarak bunu diğer tarafa bildirmekle…

Devamını Oku
29 Mayıs 2021 In Genel, Güncel

İşçinin Ücret Alacağı ve İşverenin Ücret Ödeme Borcu

           Ücret/maaş ödeme borcu, işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve işverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcudur. Ücret ödeme borcunun kaynağını esas itibariyle iş sözleşmesi oluşturmaktadır. Ücret iş sözleşmesinin temel unsuru olup, işçinin…

Devamını Oku
29 Mayıs 2021 In Genel, Güncel

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem Tazminatı, bir işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdem oranında işçinin ücretinin işten çıktığında ona ödenmek üzere ayrılmış kısmıdır. Kıdem tazminatı diğer bir anlamıyla işçiler için iş güvencesidir. Başka bir deyişle kıdem…

Devamını Oku
29 Mayıs 2021 In Genel, Güncel

İş Kazası Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İş yerinde meydana gelen kaza sebebi ile işçinin yaralanması ya da ölmesi halinde işverene karşı işçi ya da kanunen talep hakkı olan yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. İşyeri kapsamı iş kanunu 2.maddesine…

Devamını Oku
18 Mart 2021 In Genel, Güncel

İcra ve İflas Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ovayolu Avukatlık Bürosu olarak alacak davalarındaki temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır. İcra İflas Hukuku alanında deneyimli kadromuz ile ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve…

Devamını Oku
18 Mart 2021 In Genel, Güncel

İş Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

İş mahkemeleri, İş Kanununa göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekilleri arasında İş Kanunundan ya da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü görev edinmiştir. İş sözleşmesinin geçersiz olması iş mahkemesinin görevsiz olduğu ve…

Devamını Oku
18 Mart 2021 In Genel, Güncel

İş Kazası Geçiren İşçinin Yapması Gerekenler

Ne yazık ki ülkemizde her geçen gün iş kazalarının yaşandığına şahit olmaktayız. İş kazaları işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yaşanabileceği gibi aynı şekilde işçinin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması sebebiyle de yaşanabilmektedir. İş kazasının tanımı ile…

Devamını Oku
18 Mart 2021 In Genel, Güncel

Tazminat Davalarında Bilinmesi Gerekenler

Tazminat Nedir? Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası…

Devamını Oku