18 Mart 2021 In Güncel, Tazminat Hukuku

İş Kazası Geçiren İşçinin Yapması Gerekenler

Ne yazık ki ülkemizde her geçen gün iş kazalarının yaşandığına şahit olmaktayız. İş kazaları işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yaşanabileceği gibi aynı şekilde işçinin yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınması sebebiyle de yaşanabilmektedir.

İş kazasının tanımı ile hangi kazaların iş kazası olarak nitelendirilebileceği konusu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenleme bulmuştur.

iş kazası geçiren işçi ne yapmalıdır madde 13 nedir

İş Kazası Şikayet Süresi

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi kazanın işçinin işverenin otoritesi altında iken yaşanmasına bağlıdır. Yapılan iş tehlikeli olmakla beraber işveren bu tehlikenin bertaraf edilmesine dair herhangi bir önlem almamış ise bu durumda iş kazasında işveren kusurlu sayılabilecektir.

İş kazasının yaşanması durumunda neler yapılması gerektiği hem kanunlar ile hem de yerleşik içtihatlar ile düzenlenmiştir.

İş kazasının gerçekleşmesi ile beraber işveren bazı yükümlüklerini yerine getirmek zorundadır.

İşveren iş yerinde meydana gelen iş kazasını en geç 2 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İş kazası işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmelidir.

Kaza tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde iş kazası işveren tarafından SGK’ya bildirilmek zorundadır.

İş Kazası Geçiren İşçinin Maaşı Kesilir Mi

İş kazası geçiren işçi hastane masraflarının yanı sıra tedavi sürecinde maaşa hak kazanıp kazanamayacağını da merak etmektedir.

Kanunda düzenlenmiş olan geçici iş görememezlik ödeneği ise tam da bu durumda devreye girecektir. İş kazası geçiren işçi tedavi süreci boyunca çalışmaya devam edemeyecek olup iyileşmek için rapor almaktadır. Rapor süresince ise işçinin harcamalarının karşılanması amacıyla işçiye devlet tarafından iş görememezlik ödeneği imkanı sağlanacaktır.

iş kazası geçiren işçi ne yapmalıdır madde 18 nedir

İş Kazası Geçiren İşçinin Hastane Masrafları

İş kazası sebebiyle oluşan hastane masrafları ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması

İş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından feshedilebilecektir. Ancak fesih beyanın haklı bir sebebe dayanıp dayanmamasına göre feshin sonuçları değişkenlik gösterecektir.İş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından feshedilebilecektir.

İşçinin iş kazası geçirmesi işverene iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkı vermeyecektir. Sadece bu sebebe dayanarak işverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin haklarını öne sürebilecektir. Ancak ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Arabulucu ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamaması halinde işçi iş mahkemelerinde dava açabilecektir.

Kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işçi iş kazası nedeni ile tazminat davası da açabilecektir. İş kazalarından doğan tespit ve tazminat davalarında ise zorunlu arabuluculuk müessesesi düzenleme bulmamıştır. İşçi arabulucuya başvurmadan iş mahkemelerinde dava açma yoluna gidebilecektir.