Hakkımızda

20 YILLIK DENEYİM

Avukatlık Büromuz 2002 yılında Av. Mehmet Ovayolu ve Av. Hatice Müge Özkan Ovayolu tarafından kurulmuş olup geniş bir avukat kadrosu ve danışmanları ile müvekkillerine en iyi kalitede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaya odaklı bir bürodur. Avukatlık Büromuz, güçlü ve uzman kadrosu ve müvekkillerimizin faaliyet alanına giren teknik konularda akademik çalışmaları ile tanınan danışmanların da desteğini alarak müvekkillerine danışmanlık ve her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile yargı merci nezdinde hukuki hizmet sunmaktadır. Avukatlık Büromuz İş Hukuku alanında işe iade,kıdem ve ihbar tazminatı,senelik ücretli izin ve Haftalık izin, Fazla Çalışma, Elbise Ücreti, Resmi ve Dini Bayramlarda çalışmalarından doğan hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda, Tazminat Hukuku alanında İş ve Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat,destekten yoksun kalma tazminatı davaları ve hak ve alacakların tahsili konusunda ve İcra Hukuku alanlarda faaliyet göstermekte olup bütün çalışmalarını sadece bu alanlara yönlendirmiştir.

Avukatlık Büromuz Otobüs, Dolmuş, Kamyon, Tır, Motokurye gibi Karayolları Trafik Kanunu ve İş Kanununa tabi işlerde çalışan işçilerin çalışma düzenleri, çalışma saatleri,Kıdem ve İhbar Tazminatı, Senelik ücretli izin ve Haftalık izin, Fazla Çalışma, Elbise Ücreti, Resmi ve Dini Bayramlarda çalışmalarından doğan hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgiye sahip olup bu konularda hizmet verdiği birçok müvekkil kitlesi bulunmaktadır.

Avukatlık Büromuz RADYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞAN RADYOLOG VE RADYOLOJİ TEKNİKERLERİNİN çalışma düzenleri, çalışma saatleri,Kıdem ve İhbar Tazminatı, Senelik ücretli izin ve Haftalık izin, Şua izni, Fazla Çalışma, Elbise Ücreti, Resmi ve Dini Bayramlarda çalışmalarından doğan hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgiye sahip olup bu konularda hizmet verdiği müvekkil kitlesi bulunmaktadır.

Avukatlık büromuz Turizm sektörü, Yolcu ve Yük taşımacılığı alanında çalışan OTOBÜS ŞOFÖRÜ, HOST-HOSTES, MUAVİN, YAZIHANE PERSONELİ (BİLET SATIŞ, KARGO, MUHASEBE, İDARE-SERVİS AMİRİ, SERVİS PERSONELİ VS) gibi kişilerin çalışma düzenleri, çalışma saatleri,Kıdem ve İhbar Tazminatı, Senelik ücretli izin ve Haftalık izin, Fazla Çalışma, Elbise Ücreti, Resmi ve Dini Bayramlarda çalışmalarından doğan hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgiye sahip olup bu konularda hizmet verdiği müvekkil kitlesi bulunmaktadır.

Avukatlık Büromuz GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN çalışma düzenleri, çalışma saatleri,Kıdem ve İhbar Tazminatı, Senelik ücretli izin ve Haftalık izin, Fazla Çalışma,  Resmi ve Dini Bayramlarda çalışmalarından doğan hak ve alacaklarının takibi ve tahsili konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgiye sahip olup bu konularda hizmet verdiği müvekkil kitlesi bulunmaktadır. Yukarıda sayılan hususlarda yoğun faaaliyet sonucu geniş bir tecrübeye sahip olan avukatlık büromuz ayrıca iş hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve çalışmalarla ilgili avukatlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle Sigorta Tespit Davaları (Prim, Gün, Çalışma Kodlarının düzeltilmesi, Emeklilik ve SGK kanunu kapsamında idari para cezaları) İşe İade davaları, İş Kazaları, Trafik Kazaları, Haksız Fiilden kaynaklanan Tazminat Davaları, Doktor hatalarından kaynaklanan tazminat davaları, Hasar Tespit ve Tazmin davaları alanlarında da hukuki hizmet verilmekte olup bu alanlarda da geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Avukatlık büromuz işçilere olduğu gibi İşverenlere de  iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta ve resmi merciler önünde işverenlerin hak ve alacaklarını korumaktadır. işverenlerin işyeri sicil dosyasının oluşturulması, işçilerin özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uyulacak kurallara ilişkin yönetmeliklerin düzenlenmesi, sigorta hukuku, açılacak davalarda temsil başta olmak üzere iş hukukundan kaynaklanan her alanda işverenlere de geniş bilgi ve tecrübemizle hukuki hizmet sunmaktayız. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler sürekli taranmakta, raporlar oluşturulmakta ve bu çalışmalar müvekkil işverenlere rapor halinde sunulmaktadır. İşçinin işe başlamasından iş akdinin feshedildiği aşamaya kadar her aşamada danışmanlık hizmeti verilerek önleyici hukuk hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede işverenler ile işçiler arasında kanuna uygun ilişki sağlanmakta olup, iş akdinin feshi halinde işverenin haklarının ve menfaatlerinin korunması sağlanmaktadır.

Avukatlık Büromuz İcra İflas hukuku (alacakların tahsili ve borçların yapılandırılması) alanında hizmet vermekte olup bu alanda da geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yukarıda belirtilen alanlarda gerçekleşen yasal gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, güncel Yargıtay kararları ile bütün değişiklik ve gelişmeler detaylı ve titiz biçimde incelenmekte ve arşiv oluşturulmaktadır. Bizler, müvekkillerine kaliteli ve verimli bir şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiş olmakla müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği alanlardaki gerek hukuki gerekse sektörel gelişmeleri yakından takip etmekteyiz

Ovayolu Avukatlık Bürosu farkıyla hizmet almak ister misiniz?

Hemen bize ulaşın!
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram