Tazminat Hukuku

Avukatlık Büromuz başta trafik kazalarından ve iş kazlarından dolayı gerçekleşen ölüm, sakatlanma, organ kaybı, yaralanma, iş gücü kaybı ve kaza sonrası araçta meydana gelen değer kaybı gibi nedenlerden doğan maddi ve manevi tazminat davalarında deneyimli avukatları ile danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen zararın tespiti ve tazmini için sigorta şirketlerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve kazanın meydana gelmesinde kusuru olan kişi ve kuruluşlara gerekli müracaatlar yapılmakta, ardından zararların tazmini için tazminat davaları açılmaktadır. Trafik kazası sonucunda Destekten yoksun kalanlar, yetim ve dul kalanlara gerekli başvurların yapılması için belgeler düzenlenmekte ve bu kişilere sağlanan aylıkların bağlanması için müvekkillere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Avukatlık Büromuz sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak rizikonun meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki hizmet vermekle birlikte hasar süreçlerinin verimli yürütülmesi adına hasar yönetimine ilişkin ve ayrıca risk tespiti, poliçe oluşturulması konularının her aşamasında sigorta şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri de vermektedir.

Bu kapsamda Avukatlık Büromuzun üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortaları, ferdi kazaları sigortaları, işveren sorumluluk sigortaları başta olmak üzere sorumluluk sigortaları, sorumlu trafik sigortası, kasko gibi araç sigortaları, hayat ve maluliyet sigortaları, yangın sigortaları, deniz sigortaları ve özel sağlık sigortalarından doğan alacak ve tazminat taleplerinin çözümünde ve davalarının takibinde engin bir tecrübesi bulunmaktadır.