İş Hukuku

 • Avukatlık Büromuz başta;
  • Otobüs, dolmuş, kamyon, tır, motokurye gibi Karayolları Trafik Kanunu ve İş Kanununa tabi işlerde,
  • Özel güvenlik alanında,
  • Radyolog Ve Radyoloji Teknikerlerinin
  • Doktor, hemşire ve hastane calışanlarının,
  • Ağır sanayi alanında çalışanların
  • Restoran ve eğlence sektöründe çalışanların
  • Tekstil sektöründe çalışan işçilerin
  • AVM’lerde çalışan işçilerin çalışma yaşamından kaynaklanan Kıdem ve İhbar tazminatı, Hafta Tatili Çalışma, Senelik Ücretli İzin, Resmi ve Dini Bayram Çalışma ücretleri, İşe İade, Sigorta Tespit ve İş Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları alanında uzman ve tecrübeli Avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

  Avukatlık büromuz işçilere olduğu gibi İşverenlere de iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta ve resmi merciler önünde işverenlerin hak ve alacaklarını korumaktadır. İşverenlerin işyeri sicil dosyasının ve işçilerin özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uyulacak kurallara ilişkin yönetmeliklerin düzenlenmesi, sigorta hukuku, açılacak davalarda temsil başta olmak üzere iş hukukundan kaynaklanan her alanda işverenlere de geniş bilgi ve tecrübemizle hukuki hizmet sunmaktayız.

  İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler sürekli taranmakta, raporlar oluşturulmakta ve bu çalışmalar müvekkil işverenlere rapor halinde sunulmaktadır. İşçinin işe başlamasından iş akdinin feshedildiği aşamaya kadar her aşamada danışmanlık hizmeti verilerek önleyici hukuk hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede işverenler ile işçiler arasında kanuna uygun ilişki sağlanmakta olup, iş akdinin feshi halinde işverenin haklarının ve menfaatlerinin korunması sağlanmaktadır.

  Avukatlık hizmetlerimiz Turkçe ve İngilizce dillerinde sunulmaktadır.