İş Hukuku

AVUKATLIK BÜROMUZUN IŞ HUKUKU ILE ILGILI OLARAK SUNDUĞU HIZMETLERDEN BAZILARI AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

  • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Fazla Çalışma Alacağı, Hafta Tatili Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı, Elbise Ücreti Alacağı, Gece Çalışmasından kaynaklanan Fazla Çalışma Alacağından kaynaklanan
  • TAZMİNAT DAVALARI
  • İŞE İADE DAVALARI
  • SİGORTA TESPİT DAVALARI
  • İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI
  • TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI
  • DOKTOR HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Ovayolu Avukatlık Bürosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu alanlarında konusunda uzman avukatları ile işçi ve işverenlere hukuki hizmet sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuatı ve değişiklikler sürekli taranarak güncel hukuki süreçler etkin biçimde takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Bu doğrultuda verilen hizmetlerin başında işe iş akdi haksız fesholunan işçilerin iade davaları, iş akdi haksız feshedilen ve iş akdini haklı nedenle fesheden işçilerin ücret, kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma, senelik ücretli izin, hafta sonu, resmi ve dini bayram çalışma alacakları gibi hak ve alacaklarının araştırılması, davaların açılması ve kararların icrası gibi işçilerin alacaklarının tahsili için avukatlarımız etkin biçimde çalışmaktadır.

Ovayolu Avukatlık Bürosu bütün sektörlerde çalışan işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hak ve alacak davalarının takibi ve tahsili için uzman avukat kadrosu ile hizmet vermekte olup, özellikle özel öğretim kurumları, özel güvenlik, taşımacılık, sağlık başta olmak üzere çalışanların işçilik hak ve alacakları konusunda büyük bir deneyim ve bilgiye sahiptir. 

Ovayolu Avukatlık Bürosu özellikle Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde yurt içi veya uluslararası alanda çalışan otobüs, kamyon, tır şoförleri ile taksi, dolmuş şoförlerinin , kurye, pizza ve hamburger taşıyan motorlu servis elemanlarının işçilik hak ve alacakları için açılan işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, senelik ücretli izin, hafta tatili, resmi ve dini bayram alacakları gibi işçilik hak ve alacaklarının tahsili davalarında bilgi ve deneyim sahibidir.

Ovayolu Avukatlık Bürosu iş kazalarından ve trafik kazalarında doğan geçici ve sürekli iş görememezlik, uzuv kaybı, ölüm, yaralanma, iş gücü kaybı vs nedenlerden dolayı açılacak maddi ve manevi tazminat ile destekten yoksun kalma davalarında bilgi ve deneyim sahibi olup bu konularda destekten yoksun kalan kişilerin, işçilerin, işverenlerin vekilliğini başarılı biçimde sürdürmektedir. İş kazasına karışan işçilerin ve işverenlerin yasaya uygun hareket edebilmeleri sağlanmakta ve bu suretle hem işçi hem de işveren için doğacak zararlar baştan engellenmektedir. 

Ovayolu Avukatlık Bürosu işveren vekili olarak işverenler iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler sürekli taranmakta, raporlar oluşturulmakta ve bu çalışmalar müvekkil işverenlere rapor halinde sunulmaktadır. İşçinin işe başlamasından iş akdinin feshedildiği aşamaya kadar her aşamada danışmanlık hizmeti verilerek önleyici hukuk hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede işverenler ile işçiler arasında kanuna uygun ilişki sağlanmakta olup, iş akdinin feshi halinde işverenin haklarının ve menfaatlerinin korunması sağlanmaktadır.